W pozaszkolnym grafiku zajęć dodatkowych naszych dzieci wraz z bliżającym się rokiem szkolnym pojawią się różne zajęcia ruchowe – i to jest naprawdę cudowny czasowypełniacz między lekcjami a spaniem! 

Jeśli dziecko może ćwiczyć na zajęciach WF to żadne dodatkowe badania nie są wymagane, żeby gimnastykowało się, biegało, tańczyło, grało w piłkę, albo pływało poza szkołą. 

Dodatkowe badania oraz kwalifikacja lekarska jest wymagana tylko w przypadku uczestników rozgrywek organizowanych przez Polskie Związki Sportowe i u uczniów sportowych szkoleń specjalistycznych (od IV klas szkoły podstawowej).

Pediatra, nie jest od tego, żeby rozstrzygać, czy Wasze dziecko może trenować sport wyczynowy – jako tak zwany “młodzik” – tym zajmuje się lekarz medycyny sportowej, do którego skieruje dziecko klub sportowy lub specjalistyczna szkoła.

Pediatra nie musi też wiedzieć, w jakim zakresie dziecko pozostające pod opieką specjalistyczną, może uczestniczyć (i czy w ogóle może!) w zajęciach WF czy zajęciach sportowych pozaszkolnych. 

Zwykle, jeśli dziecko choruje przewlekle, taką informację rodzic powinien uzyskać od specjalisty w danej dziedzinie. Dziecko z wadą serca – powinno skonsultować zakres swojej aktywności sportowej z kardiologiem, dziecko z hemofilią – z hematologiem i ortopedą, dziecko z padaczką – z neurologiem, dziecko w trakcie lub po leczeniu onkologicznym – z onkologiem. 

Często we wrześniu, takiej porady sportowej i zgody na ćwiczenie “last minute” rodzice próbują uzyskać od swojego pediatry, który oczywiście może doskonale znać historię swojego pacjenta i od ręki wydać taką opinię. Zachęcam, żeby przy każdej wizycie u specjalisty dopytać o to w jakim zakresie dziecko może ćwiczyć i czy ma jakieś sportowe ograniczenia wynikające z choroby.

ZASADY KWALIFIKACJI DO WF w oparciu o tak zwane “grupy dyspanseryjne” (za: (prof. Barbara Woynarowska) są elementem bilansu dzieci szkolnych. Pediatra decyduje, czy dziecko jest:

 • zdolne do zajęć WF bez ograniczeń (A)
 • zdolne do zajęć WF bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport(As)
 • zdolne do zajęć WF z ograniczeniami (B)
 • zdolne do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych (Bk)
 • niezdolne do zajęć WF czasowo lub trwale ( C )
 • niezdolne do zajęć WF, wymagające rehabilitacji/ zajęć korekcyjnych (Cr)

Oczywiście, każdy pacjent jest inny, każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia, w medycynie nie ma sytuacji “zawsze” i “nigdy” i byłabym ostrożna w wydawaniu opinii, że dziecko może w ramach sportów robić “wszystko” lub “nic”.

Zwykle przed kwalifikacją do sportu lekarz poprosi o dostarczenia podstawowych badań: morfologii krwi, badania ogólnego moczu, wyniku OB, oraz zapisu EKG. 

Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że pozytywnej wstępnej kwalifikacji do rozpoczęcia treningów, bez dodatkowych konsultacji, nie przejdzie dziecko, u którego w badaniach stwierdzimy następujące zmiany:

 • niedokrwistość, ze stężeniem hemoglobiny  poniżej 8mg/dl
 • małopłytkowość ze stężeniem płytek krwi poniżej 50tys/ul.
 • niewyjaśniony krwinkomocz/białkomocz
 • znacznie podwyższone OB
 • nieprawidłowości w zapisie EKG, np.
  • zmiany świadczące o przeroście/przeciążeniu jam serca
  • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, śródkomorowego
  • niewyjaśnione zmiany okresu repolaryzacji
  • niewyjaśnione, świeże zaburzenia rytmu serca
  • nieprawidłowości mogące odpowiadać za występowanie arytmii (podejrzenie choroby Brugadów, zespół krótkiego lub długiego QT, zespół preekscytacji).

Jeśli potrzebujesz wykonać badanie u swojego dziecka badanie EKG (z opisem), zapraszamy do Małego Gabinetu Lekarskiego.

UMÓW BADANIE EKG DZIECKA

Zapraszamy i życzymy wytrwałości w planach sportowych w nowym roku szkolnym!